Úvod

Profil

Mgr. Tomáš Kuděj je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou ukončil v roce 1999. Praxi advokátního koncipienta absolvoval v advokátní kanceláři v Plzni v letech 2000 až 2004. Od poloviny roku 2004 zahájil samostatný výkon advokátní praxe.

Sídlem advokáta Mgr. Tomáše Kuděje je Plzeň, Habrmannovo náměstí 794/5, PSČ: 312 00. Právní služby poskytuje i na pobočce v Blatné, Nádražní 362, PSČ: 388 01.